Nou impost CO2

A qui afecta aquest impost del CO2?

A tots els propietaris de vehicles que tinguin residència a Catalunya.


Qui pot obtenir el certificat?

Els propietaris de vehicles de més de 30 anys que compleixin els requisits i que siguin socis d’un club homologat i afiliat a la FCVH, o a la FEVA en el seu defecte.


El Govern ajorna l’aplicació efectiva de l’impost que grava les emissions de diòxid de carboni dels vehicles que havia de començar a cobrar-se a turismes i furgonetes a finals d’any d’acord amb el càlcul de les seves emissions del 2019. Finalment, la Generalitat ha anunciat que l’impost, previst a la llei de canvi climàtic, es cobrarà per primer cop al contribuent el 2021 en base a les emissions dels vehicles durant aquest 2020. A més, s’aplicarà a turismes, furgonetes i també motocicletes, però amb una tarifa més baixa del que s’havia previst, la qual cosa reduirà la recaptació en el primer any.

El Parlament dona llum verda a la tramitació de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles

El primer any d’aplicació de l’impost estaran exempts de pagar-lo tots els turismes i motocicletes que emetin menys de 120 g de CO2/km i les furgonetes que n’emetin menys de 160 g/km. A partir d’aquest llindar, l’impost funcionarà (i s’encarirà) per trams. El que marcava la llei inicialment era que aquestes exempcions més àmplies funcionarien el 2019. Ara es traslladen al 2020, que serà, finalment, el primer any d’activació de l’impost. El que marca la llei per als pròxims exercicis és que pagaran tots els cotxes i motos a partir de 95 grams de CO2 emesos per quilòmetre i les furgonetes a partir de 149 g/km.

Fruit d’aquest canvi en les tarifes i exempcions el primer any, la recaptació prevista serà inferior, de 75 milions d’euros en total. Quan entri en vigor del tot la segmentació dels vehicles que preveu la llei la recaptació esperada és de 155 milions. Els recursos, que estaran disponibles el 2021, es destinaran a polítiques ambientals, ha explicat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior al consell executiu.

Fonts del departament d’Economia han assegurat a l’ACN que, com a conseqüència de la pandèmia, no s’ha pogut fer la campanya informativa ni publicar els padrons del tribut, que és el «més massiu» dels propis de la Generalitat perquè afecta 4,1 milions de vehicles i 2,1 milions de contribuents. Per això s’ha decidit no aplicar-lo aquest any, com estava previst, sinó el pròxim.

L’impost català a les emissions de CO2 ja està a punt i afectarà 3,6 milions de vehicles

També s’ha modificat el calendari de publicació dels padrons provisionals i definitius d’aquest tribut amb la informació de l’import que haurà de pagar cada contribuent segons les emissions del seu vehicle durant el 2020. El padró provisional s’exposarà entre l’1 i el 15 de maig del 2021, i el definitiu, entre l’1 i el 15 de setembre del 2021.

El decret llei d’aquest dimarts també ha establert una fórmula per calcular les emissions de CO2 de les motos que, per la seva antiguitat, no disposen de dades oficials, i una bonificació del 100% de la quota íntegra per als vehicles considerats «clàssics», de la mateixa manera que la legislació vigent ja ho preveu per als vehicles «històrics». Per poder gaudir d’aquesta bonificació, els propietaris dels vehicles hauran de presentar davant l’ATC un certificat d’idoneïtat validat per la Federació Catalana de Vehicles Històrics, que tindrà una validesa de 10 anys.

El Motor Club Girona emet els certificats pels socis a un cost de 50 euros per vehicle. Sol·liciteu cita amb un tècnic.

VIA:

https://www.ara.cat/societat/impost-catala-emissions-CO2-vehicles-ajornat-2021_0_2536546532.html

https://cotxesclassics.cat/2020/09/30/impost-co2-en-mans-de-la-fcvh/

http://economia.gencat.cat/web/.content/projectes-normatius/arxius/2020/2020-08-04-1.text-av-llei-22-7-20-CTINFORMACIO-PUBLICA.pdf


Exempts amb matrícula històrica

Els vehicles que disposin de la matriculació històrica (segons el RD 1247/1995) tenen bonificat l'impost i, per tant, no l’hauran de pagar ni caldrà demanar cap certificat.

Com a socis, recordeu que el Motor Club Girona organitza sessions en grup per passar els tràmits que atorguen aquesta matrícula històrica. Un servei que permet un estalvi en la certificació i, ara per extensió, en la bonificació de l’impost de CO2.


Certificat emès per un club

Tot i això, aquesta bonificació no serà automàtica. Només els propietaris dels vehicles clàssics que estiguin associats a un club –en aquest cas al Motor Club Girona– podran demanar un certificat al club, que haurà de ser validat per la FCVH i que s’haurà de presentar per obtenir la bonificació.