3

DE JUNY

10:00

Exposició LA NARCLA


Casa Cultura Les Bernardes de SaltDel 3 de juny al 12 d'agost

Horari:

de 10:00 a 22:00

Dissabtes de 10:00 a 13:00


Notícies

Proposició no de llei en defensa del patrimoni d’automoció

25.11.21


Proposició no de llei en defensa del patrimoni d’automoció


Un grup parlamentari ha presentat al Congrés dels Diputats una Proposició no de llei en defensa del patrimoni d’automoció. En aquesta PNL s’assumeixen bona part de les tesis de FEVA quant a la lliure circulació dels vehicles històrics, i altres punts de la mateixa rellevància per als afeccionats, així com la necessitat de comptar amb una legislació per a tot el territori espanyol, que eviti l’obligació de lluitar a cada ajuntament per evitar les temudes restriccions a la circulació, i altres limitacions.Des de fa molts mesos la Junta Directiva de FEVA, amb Raúl Aranda com a president, ha estat negociant amb els diferents grups polítics, i exposant-los la clara necessitat d’una legislació que protegeixi el Patrimoni de l’automoció, més enllà del que s’ha consignat al RD 1247/ 1996 i les seves ampliacions. Les noves normatives restrictives municipals, que en alguns casos han defugit clarament els drets dels aficionats i han causat greus dificultats al sosteniment i conservació del Patrimoni d’Automoció aconsellaven prendre el toro per les banyes, i aconseguir una legislació nacional a favor dels vehicles històrics.Mitjançant aquesta iniciativa legislativa es proposa permetre la lliure circulació dels vehicles històrics en carrers i carreteres, seguint, per altra banda, la tendència a la major part dels països i ciutats de la Unió

Europea Iniciatives d’aquest tipus ja s’han aprovat fins i tot a grans capitals com París o Berlín.


La iniciativa va més enllà, en impulsar la recuperació d’oficis en declivi, cada cop més necessaris per al manteniment i la recuperació del Patrimoni de l’Automoció, com és el cas de xapistes, tapissers o mecànics especialitzats.Per arribar a aquest punt, la FEVA s’ha esforçat, fent recollida de dades i exemples legislatius que cal presentar als interlocutors polítics. Un exemple clar és l’enquesta duta a terme per la Direcció Tècnica de FEVA, i en què va quedar clar que més del 60% dels vehicles de col·lecció circula menys de 20 dies l’any. Aquest i altres exemples han resultat determinants per demostrar la responsabilitat escassa dels vehicles de col·lecció en els problemes de contaminació ambiental.En resum, l’exhaustiu i discret treball de les diferents Comissions i de la Junta Directiva de FEVA, juntament amb la bona fe i la comprensió dels interlocutors polítics han enllumenat una iniciativa legislativa els resultats de la qual poden ser altament beneficiosos per al Patrimoni d’Automoció espanyol, i per a l’afició als vehicles de col·lecció.Nou impost sobre l'emissió de diòxid de carboni (CO₂)

Ens cal indicar als nostres socis que la Generalitat de Catalunya ha creat un nou impost sobre l'emissió de diòxid de carboni (CO₂). L'impost d'aquest any, el 2020 s'inclourà una bonificació per vehicles clàssics i els històrics.


Per poder obtenir aquesta bonificació cal obtenir un certificat de cada un dels seus vehicles i transcrivim una síntesi de la disposició tercera de la nova Llei.


Afecta vehicles amb una antiguitat mínima de trenta anys, amb una bonificació del 100% de la quota íntegra. Emès de l'antiguitat els calen els requisits següents:


Que es tracti d'un model que s'ha deixat de fabricar.


Que el seu estat de funcionament sigui correcte des del punt de vista històric, estat original i no modificat de manera substancial les seves característiques tècniques dels components principals.


Per poder obtenir la bonificació li caldrà:


- Certificat d'idoneïtat emès per una entitat o associació corresponent.


- Presentació del permís de circulació, excepte els que siguin de museu (no circulin)


- Fitxa tècnica.


- Fotografies del vehicle actuals, exterior, interior i del motor.


- Document que acrediti que compleix els requisits de l'apartat tercer, firmats pel responsable del club o associació que sigui soci el propietari del vehicle i que realitzi la inspecció ocular.


- Emès aquest certificat d'idoneïtat li cal que sigui validat, prèviament, per la Federació Catalana de Vehicles Històrics.


- Presentació a l'Administració Tributària Catalana.


- La seva validesa serà per un període de deu anys, si no canvia de titular.


L'Administració es reserva el dret d'inspecció.


Al dia d'avui desconeixem el preu de la validació dels certificats pe part de la FCVH, i del model dels certificats que caldrà presentar.

Cartell_trobada_motor_2022_Peralada.pdf