La joheria grossa de Domeny

 
     
 
     
  
 
 

Joan Margarit, bisbe de Girona

Llinatge dels Margarit

El Paralipomenon Hispanae de Joan Margarit Pau

 

La primera referència documental de la Joheria és dels anys 1462/1466, data en què Joan Margarit Pau, bisbe de Girona, compra un mas, la Borna Oliva de la parròquia de Rufí. Per a l'explotació de la terra hi posa un joher, és a dir un masover.

Amb el temps la joheria passa a ser la residència d'estiu dels bisbes de Girona. Actualment el mas de la joheria és un edifici fortificat construït a finals del s. XVI, durant el mandat del bisbe Jaume Cassador (1584-1597). El bisbat de Girona en manté la propietat fins a la desamortització de 1842.

L'edifici de planta quadrada té una magnífica façana amb finestrals renaixentistes i grns portalades amb llindars. Al centre hi ha un pati interior amb galeria i 3 colimunes amb capitells que representen lleons alats i elements vegetals iguals als del claustre d'Elna (Rosselló). Aquest fet s'explica perquè el bisbe Margarit abans de ser bisbe de Girona ho fou d'Elna.

 
       
     
tornar a: "índex" | tornar a: "els castells"