Castell de La Bisbal

 
     
 
     
  
 
 

castell de La Bisbal

La Bisbal

  El castell palau de la Bisbal és una mostra molt important de l'arquitectura romànica civil de l'Empordà i un dels pocs exemples que se'n conserven. Esmentat documentalment des del 1180, la seva construcció ha estat atribuïda al bisbe Guillem de Peratallada (1161-68), cosa amb la qual no estem gaire d'acord, ja que diversos elements constructius i d'aparell indiquen una datació d'origen vers la segona meitat del segle XI. Tanmateix, és possible que en temps del bisbe Guillem s'ampliés el castell o s'hi fessin obres. El castell de la Bisbal és un edifici de planta quadrada, amb un pis elevat i una torre, on hi ha la capella, a la terrassa superior. A la façana de ponent s'afegí un cos rectangular construït al segle XVI, el qual fa que la planta actual de la fàbrica del castell sigui rectangular. El castell formava part de les defenses de la banda septentrional del recinte sobirà, no gaire lluny de l'angle NW de la muralla que circuïa el nucli medieval de la vila.
La façana principal del castell és a migdia i dóna a la plaça del Castell, antic pati d'armes. La porta principal, amb columnes adossades i frontó partit, mostra el nom i l'emblema del bisbe Arévalo de Zuazo, que la féu construir, i la data del 1604. Del mateix episcopat és la llar de foc obrada en pedra de la segona planta, on també hi ha l'escut del bisbe en baix relleu. Les quatre obertures de la primera planta que donen a aquesta façana van ser reformats als segles XV i XVI i mostren emblemes dels bisbes Berenguer de Pau (1484-1506) i Joan Margarit (1534-54). L'element més notable de la façana és un gran matacà, situat damunt la porta principal. La part superior dels murs i de la torre, a l'angle SE, és emmerletada. A la torre hi ha una finestra romànica de mig punt i doble biaix que correspon a la de l'absis de la capella que hi ha a dins, antigament dedicada a sant Miquel (a santa Anna en 1336-48). La capella és romànica, de planta rectangular exteriorment —és inclosa dins la torre—; interiorment té un absis semicircular orientat a llevant. L'arc triomfal és sostingut per columnes amb capitells molt erosionats i la volta de la nau és de canó. Sobre la capella s'alça una torreta de planta quadrada coronada amb merlets.
Les dues plantes del castell s'organitzen entorn d'un petit pati central on hi ha l'escala de comunicació entre els pisos, i els eixos de les diferents sales són perpendiculars a les façanes. Tot i que l'edifici sofrí reformes diverses entre els segles XIV i XVII, conserva encara prou elements antics de la primitiva construcció. Les portes d'entrada i de comunicació entre les sales són romàniques, amb llindes pentagonals descarregades per un arc de mig punt. Les cobertes de totes les estances del castell palau, excepte la de la capella, són apuntades. Entre els elements que podríem destacar de l'interior del castell esmentem les finestres de punt rodó, de doble esqueixada, romàniques, de la sala occidental de la planta baixa, que ara donen a l'interior del cos d'edifici afegit al segle XVI. Tot el castell palau presenta unes estructures arquitectòniques d'un interès extraordinari. Actualment és propietat municipal.
 
       
     
tornar a: "índex" | tornar a: "els castells"